Mláďátka

Název: Mláďátka

Den: pátek 

Kapacita: 2 volná místa

Čas: 16:00  - 18:00 hodin

Věk: 5 - 10 let

Cena: 1 500 Kč/dítě/pololetí 
(v přepočtu na jednu schůzku (2 hodiny) je to 75 Kč, v ceně pitný režim, odměny, kvalifikovaný vedoucí)

Vedoucí: Lucie Gombitová

Praktikant: Tereza Čadanová

Kontakt: +420 737 762 475

Kde: Scházíme se vždy před kinem Stochov (Mírové náměstí), vyzvedávání dětí vždy v klubovně Kamarádů.

Popis: Děti zde navazují sociální vazby, sbírají zkušenosti, získávají nová přátelství pod zkušeným dozorem vedoucí.

Kroužek je všestranný a přizpůsobuje se aktuálním potřebám dětí.

Věnujeme se volnočasovým aktivitám všeho druhu. V zimních měsících chodíme do tělocvičny ZŠ Stochov, aby se děti protáhly a proběhly. Další hodinku jsme v klubovně a hrajeme různé hry. Pokud nejdeme do tělocvičny, tak hodinku vyrábíme a pak řádíme v klubovně. Když je venku teplo, tak jsme celé dvě hodiny venku. Hrajeme a dovádíme po celém městě. Pokud je příležitost, jezdíme i na výlety, či navštěvujeme  bowling v SAMS. Také se účastníme soutěží ve městě, jako například soutěž Betlémů v muzeu Stochov a nebo soutěže o nejlepší fotografie.

Historie

MLÁĎÁTKA POKŘIK:

Hurá, je tu pátek,

máme sraz Mláďátek.

Budeme si malovat, tvořit a hrát,

jak to má každý z nás rád.

Užijeme si spoustu srandy,

někdy i se Staršími Kamarády.

Pokřik je z roku 2010.


Kroužek Mláďátka byl znovu obnoven ve školním roce 2021/22 s vedoucí Lucií Gombitovou.

2014/15 se kroužek přejmenoval na Mladší kamarádi. Byl jednou za čtrnáct dní. Vedoucí byla Kristýna Štáfková a praktikantka Štěpánka Filipová.

Kroužek Mláďátka byl v roce 2013 sloučen s kroužkem Starší kamarádi do kroužku Kamarádi. Důvod byl nedostatečné personální zajištění obou kroužků. Vedoucí Lucie Gombitová.