Pohybovky

Název: Pohybovky

Den: Čtvrtek

První schůzka 14. září 2023

Čas: 16:00 - 17:00 hod.

Věk: od 3 do 5 let

Cena: permanentka 900 Kč (9+1 zdarma);
bez permanentky 100 Kč/dítě/hodinu

Vedoucí: Martina Pokorná

Praktikant: Daniela Krupcová

Kontakt: kamaradi.spolek@seznam.cz

Kde: klubovna Kamarádů, Mírové nám. 262, Stochov

Popis: Pohybový kroužek pomáhá ke všestrannému rozvoji, motivuje děti k pohybu, za pomoci pestrých aktivit se děti učí běhat, skákat, házet, chytat, spolupracovat ve skupině a hrát fér. Lekce probíhají zábavnou formou.

Historie

Kroužek byl založen v roce 2022 pod vedením Martiny Pokorné a praktikantky Daniely Krupcové.