Tančíme a hrajeme si se Zuzkou

Název: Tančíme a hrajeme si se Zuzkou

Den: středa

Čas: 17:00 - 18:00 hodin

Věk: od 6 let

Cena: permanentka 900 Kč (9+1 zdarma); bez permanentka 100 Kč/dítě

Vedoucí: Zuzana Lochmanová

Praktikant:

Kontakt: kamaradi.spolek@seznam.cz

Kde: klubovna Kamarádů, Mírové nám. 262, Stochov

Popis: Tančíme zumbu, hrajeme zábavné pohybové hry. Děti se rozvíjí nejen fyzicky, ale díky aktivitám se učí spolupráci ve věkově rozmanitém kolektivu. Na kroužek se můžete přihlásit v průběhu celého roku.

Historie

2021 se kroužek přejmenoval na Tančíme a hrajeme si se Zuzkou.

Od října 2020 byl kroužek zase spuštěný. 

Zumba byla pro toto pololetí 2019/2020 zrušena.

Kroužek byl založen 13. 9. 2017 pod vedením Zuzany Lochmanové jako Tancování ve stylu Zumby.