Bez podpory sponzorů by nebylo možné naši činnost dále provozovat a rozvíjet. Všem moc děkujeme za podporu.

 

Nabízíme vám tyto dva druhy sponzorství:

 1. Hlavní sponzor

Příspěvek v minimální hodnotě 5 000,-- za rok. 

 

Výhody:

 • logo sponzora s názvem organizace bude vyvěšeno na našich webových stránkách www.kamaradistochov.cz, fcb a instagramu
 • logo sponzora s názvem organizace bude na veškerých propagačních materiálech ke všem akcím spolku a také na nástěnkách, bannerech, ve výroční zprávě, novinových článcích…
 • volné vstupné či slevy na naše akce pro vás a vaše zaměstnance (dle zájmu)
 • Možnost rozdávání vizitek či propagačních materiálů na akcích.
 • vyvěšení vašeho banneru na akcích

 

Jako dárci bychom Vám vystavili Darovací smlouvu a následné vyúčtování (na žádost), jak byly prostředky od vás využity.

 

 1. Sponzor na konkrétní akce pořádané sdružením Kamarádi

Příspěvek pod hranici 5 000,-- ročně

Výhody:

 • Logo sponzora s názvem organizace bude vyvěšeno a zveřejněno u konkrétní akce, na kterou byla částka poskytnuta.
 • Na všech letácích, možnost rozdávání vizitek či propagačních materiálů na akci.
 • Uvedeme vás v sekci Sponzoři/drobné příspěvky.

 

Jako dárci bychom Vám vystavili Darovací smlouvu a následné vyúčtování, jak byly prostředky od vás využity (na požádání).

 

Materiální podpora, drobný příspěvek

 

Sdružení Kamarádi lze také podpořit materiálně, v takovém případě vystavujeme Darovací smlouvu na nepeněžitý dar a podmínky pro sponzorství jsou obdobné. (Záleží na výši ocenění materiální podpory.)

    Výhody:

 • Uvedeme vás v sekci Sponzoři/drobné příspěvky.
 • 1 x příspěvek na sociálních sítích

 

Těšíme se na spolupráci.