Akce 2021

Akce pro veřejnost

 

Všechny akce, které realizujeme každý rok. Jedná se o osvědčené a zavedené akce s několikaletou tradici, se kterou má o. s. KAMARÁDI bohaté zkušenosti. Akce se ve většině případů konají ve Stochově nebo v jeho nejbližším okolí a jsou zajišťovány účasti stálých dobrovolníků (členové sdružení a další sympatizanti, ke kterým se každým rokem přidávají stále noví).
 
MAŠKARNÍ PLES
  O. s. KAMARÁDI každým rokem připravuje akci jen pro dospělé, a to maškarní ples. Ples se stal již tradičním místem setkávání, zábavy a pohodové atmosféry (příjemná hudba, bohatá tombola a vtipné soutěže). Ti, kteří přijdou, mají možnost blíže se seznámit s celkovou činností sdružení (prezentace fotografií, plesové noviny aj.).

V roce 2011 budeme pořádat již 6. ročník této oblíbené akce pro veřejnost.

 
 
 
DĚTSKÁ HERNA
  (odehrává se několikrát do roka). Dětská herna probíhala vždy na určité téma a byla určena dětem všech věkových kategorií a samozřejmě i jejich rodičům, kteří měli zájem podpořit své děti ve hře. Jedná se o odpolední akci, kdy je pro děti připravena celá řada soutěží, her, hádanek a zábavných kvizů. Děti mají rovněž možnost procvičit svoji bystrost a paměť a dozvědět se nové zajímavé věci. Také získávají na závěr za vyhrané soutěže odměnu. V roce 2009 byly na dětskou hernu pozvány děti z dětského domova, tuto tradici chceme v případě dětské herny držet i nadále.
 
 
DEN DĚTÍ
  Dětský den se stal již osvědčenou akcí, která vzešla z akce ,,Olympiáda a malování maxiobrazu,,. V posledních ročnících spolupracujeme při přípravě této akce s MÚ Stochov, který akci určitou finanční částkou podporuje - zajišťuje skákací hrad a produkci hudby. Akce je určena především dětem, ale i mladým, kteří se mohou na akci podílet jako dobrovolníci u jednotlivých úkolů. Akce spočívá ve vytvoření několika stanovišť, na kterých plní děti jednotlivé disciplíny a na závěr získávají odměnu. Součástí této akce bývá výtvarná dílna.
 
 
POHÁDKOVÝ LES
  Je určena především dětem, celým rodinám, ale i starším dětem a mládeži, kteří se zúčastňují jako účinkující - pohádkové postavy. Akce je koncipována jako stezka okolím Stochova (výrazná část trasy v blízkém lese, délka trasy cca 3 km s možností průjezdnosti kočárků pro rodiny s malými dětmi). Na stezce je umístěno několik stanovišť s nejrozmanitějšími pohádkovými bytostmi, u kterých děti plní zábavné úkoly, vztahující se ke konkrétní pohádkové postavě. Na závěr trasy čekají na děti za splněné úkoly odměny.
 
 
PEXESIÁDA
  Se stala již tradiční odpolední akcí, kterou pořádáme vždy během listopadu. Prostor ke konání této akce nám poskytuje MÚ Stochov a to foyer KD (prostornější zázemí). Pexesiáda spočívá v uspořádání pexesového turnaje, kterého se mohou zúčastnit nejen děti, ale i dospělí a mládež. Program je zpestřen dětskou diskotékou a malováním na obličej. Vítězové si odnášejí zajímavé ceny a vítěz celého turnaje oblíbený pexesový dort.
 
 
ŽIVÝ BETLÉM
  Oblíbená předvánoční akce, která formou divadelního představení připomíná příběh o narození Ježíška. Akce se koná přímo na náměstí ve Stochově, kde nalezneme dostatečný prostor. Je připravena nabídka teplých nápojů. Živý betlém se stal již neodmyslitelnou součástí předvánočního času ve Stochově. Každoročně přichází odhadem mezi 100 - 200 diváků, kteří se sjíždějí i ze vzdálenějších lokalit.
 
 
LETNÍ TÁBOROVÝ POBYT PRO DĚTI
  Táborový pobyt je určen pro děti ve věku 6 - 18 let s maximální kapacitou do 25 dětí.
 
 
BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
  Burzu dětského oblečení pořádají Kamarádi Stochov - Mateřské centrum Vendelín dvakrát do roka.
Burza probíhá většinou v Galerii na Mírovém náměstí, vedle MÚ Stochov, nebo v klubovně Kamarádů.
Zde si můžete koupit, nebo prodat dětské oblečení.

 


Mikulášsko-Vánoční představení v DPS

    Kroužek starší kamarádi v prosinec 2011 a 2012 plánují představení   
    v Domě s pečovatelskou službou. Jedná se o dvě až čtyři připravené
    scénky v kostýmech Čerta, Mikuláše, Anděla. A následně zpívání Vánočních
    koled (k dispozici bude i flétna, kytara). Touto akcí chceme udělat radost
    všem, co budou trávit vánoce sami. A také sblížit mladší a starší generaci.

   

 

ADVENTNÍ ZDOBENÍ PERNÍČKŮ

  V roce 2010 jsme ve spolupráci s cukrárnou Bambuča pořádali Adventní zdobení perníčků. Cena jednoho perníčku 5 kč.
 
 
MIKULÁŠ
 

Tato akce byla v roce 2010 obnovena a doufáme, že bude pokračovat i nadále. Vždy o víkend před 5. 12. Se bude v Klubovně Kamarádů konat mikulášská besídka. Čeká vás spoustu her, dárečků a pro zlobivé je tu Čert.

 
 
 DĚTSKÝ FILMOVÝ FESTIVAL 
 

Na této akci se Kamarádi podíleli Malováním na obličej.

 
 
DĚTSKÝ KARNEVAL

    První ročník proběhl v roce 2013. Jedná se o Karneval v maskách pro menší

    děti. Karneval pořádá Vendelín a Předškolička.    

 

 

LUNAminiMaxiáda
V roce 2013 proběhl první roník. Divadlo Luna stochov ve spolupráci s divadelním spolkem Theaterfreunde "miniMax" Saarwellingen a s organizační pomocí o. s. Kamarádi, Stochov vás zve na rodinné zábavné odpoledne plné hudby, soutěží a dobrého jídla.

Pestrý program - skákací hrad, malování na boličej, workshopy, tradiční jídla z obou regionů, gastronomické speciality, vystoupení mladých talentů, divadlo, tombola...

 

DEN ZEMĚ
  Cílem je prostřednictvím pestrého programu zaujmout a ukázat na problematiku ochrany přírody.

Na rok 2011 plánujeme tento program: 1, naučně - ekologická stezka Stochovem a okolím, 2, výtvarná dílna s ekologickou tématikou, 3, vyhlášení výtvarné a fotografické soutěže na téma, které souvisí s ochranou přírody, následná vernisáž a vyhlášení vítězných prací.

 

MASOPUST
 

Představení dětí ze ZUŠ, nápadité převleky, dobrůtky bez masa a pěkná hudba to celé provází stochovský Masopůst. Kamarádi ve spolupráci se ZUŠ a Městem Stochovem každoročně pořádají tuto pěknou akci.

 

Příměstský tábor

  Pět dní od rána do odpolede plné her a výletů vás čeká každý rok na prádzniny.