Kamarádi, spolek

nezisková organizace

 

Pokud jste o nás ještě neslyšeli, tak jsme spolek KAMARÁDI, působící ve Středočeském kraji.


Svojí činností se snažíme smysluplně naplnit volný čas dětí a mládeže, ale i dospělých a ostatních věkových kategorií a sociálních skupin. Nabízíme volnočasové i zájmové kroužky pro děti, celoročně pořádáme akce pro veřejnost, provozujeme rodičovské centrum Vendelín a v neposlední řadě organizujeme příměstské tábory pro děti. Podporujeme děti s onkologickým onemocněním, spolupracujeme s dětským domovem Kladno a ZDVOP Stochov.

Již od roku 2000, kdy jsme vznikli, se všichni naši členové podílejí na aktivitách spolku dobrovolně. A také celá řada našich akcí by se neobešla bez spolupráce se širokým okruhem dalších externích dobrovolníků.


Některé z našich akcí pořádáme ve spolupráci s Městem Stochov, KD Stochov a dalšími subjekty...