GDPR

Kontakt:

Dotazy, žádosti, stížnosti posílejte na e-mail

 

gdpr.kamaradi.stochov@seznam.cz

 

 

Díky novému zákonu o ochraně osobních údajů GDPR, který jde v platnost 25. května 2018 budeme muset smazat veškeré fotografie na které nebudeme mít písemný souhlas rodičů. Takže prosím do konce dubna si fotografie můžete stáhnout z facebooku a také z našeho rajčete. V květnu veškeré fotgrafie smažeme. Děkujeme za pochopení.

Newsletter:

 

Uděluji tímto Spolku Kamarádi, Mírové náměstí 262, Stochov IČ: 708 96 054 jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých níže uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze odběratelů newsletteru, pro zasílání tohoto newsletteru či informačního emailu. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom(a) toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, a to na výše uvedené adrese nebo elektronicky na adrese gdpr.kamaradi.stochov@seznam.cz . Dále jsem si vědom(a) toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.