Kamarádi

Platba
Platba

Název: Kamarádi

Den: pátek 

První schůzka: 6.9.2024

Čas: 16:00  - 18:00 hodin

Věk: 8 - 12 let

Cena: 1 500 Kč/dítě/pololetí 

Vedoucí: Lucie Gombitová

Praktikant: 

Kontakt: +420 737 762 475

Kde: Scházíme se vždy před kinem Stochov (Mírové náměstí), vyzvedávání dětí vždy v klubovně Kamarádů.

Popis: Děti zde navazují sociální vazby, sbírají zkušenosti, získávají nová přátelství pod zkušeným dozorem vedoucí.

Kroužek je všestranný a přizpůsobuje se aktuálním potřebám dětí.

Věnujeme se volnočasovým aktivitám všeho druhu. V zimních měsících chodíme do tělocvičny ZŠ Stochov, aby se děti protáhly a proběhly. Další hodinku jsme v klubovně a hrajeme různé hry. Pokud nejdeme do tělocvičny, tak hodinku vyrábíme a pak řádíme v klubovně. Když je venku teplo, tak jsme celé dvě hodiny venku. Hrajeme a dovádíme po celém městě. Pokud je příležitost, jezdíme i na výlety, či navštěvujeme  bowling v SAMS. Také se účastníme soutěží ve městě, jako například soutěž Betlémů v muzeu Stochov a nebo soutěže o nejlepší fotografie.

Děti si část programu tvoří samy a postupně je zapojujeme do plánování akcí a dalších projektů a tím získávají cenné zkušenosti.

Historie

Kroužek Mláďátka se 2024/25 proměnil na Kamarády. Děti odrostly a tak z kroužku Mláďátka již vyrostly. Těšíme se na další dobrodružství.MLÁĎÁTKA POKŘIK:

Hurá, je tu pátek,

máme sraz Mláďátek.

Budeme si malovat, tvořit a hrát,

jak to má každý z nás rád.

Užijeme si spoustu srandy,

někdy i se Staršími Kamarády.

Pokřik je z roku 2010.


Kroužek Mláďátka byl znovu obnoven ve školním roce 2021/22 s vedoucí Lucií Gombitovou.

2014/15 se kroužek přejmenoval na Mladší kamarádi. Byl jednou za čtrnáct dní. Vedoucí byla Kristýna Štáfková a praktikantka Štěpánka Filipová.

Kroužek Mláďátka byl v roce 2013 sloučen s kroužkem Starší kamarádi do kroužku Kamarádi. Důvod byl nedostatečné personální zajištění obou kroužků. Vedoucí Lucie Gombitová.