Kamarádi

Název: Kamarádi

Den: pátek

Kapacita: volná místa, nabíráme během celého roku

Čas: 16:00 - 18:00 hodin

Věk: 10 - 15 let

Cena: 500 Kč/půl roku

Vedoucí: Kristýna Hejzlarová

Praktikant: Lubomír Bezděk, Natálie Havelková

Kontakt: kamaradi.spolek@seznam.cz

Kde: klubovna Kamarádů, Mírové nám. 262, Stochov

Popis: Program zahrnuje stmelovací hry a zábavné aktivity pro odreagování, děti pořádají i společné oslavy narozenin. Snažíme se se kolektivně rozvíjet pomocí tance, hrou na hudební nástroje, nebo kreativními soutěžemi o nejoriginálnější ponožku, líčení či domácího mazlíčka.

Některé děti z kroužku pomáhají na akcích pro veřejnost (např. Masopust) nebo s programem pro kroužek Mláďátek. Dětí mají možnost prohloubit přátelství a posílit své sebevědomí pomocí různých aktivit - tvořivá činnost, divadlo aj. 

Historie

Název Kamarádi zůstal od roku 2013. V roce 2021 se ale mladší děti rozdělily zpět do kroužku Mláďátka, a tak kroužek Kamarádi zůstal jen starším dětem pod vedením Kristýny Hejzlarové. Lucie Gombitová vede Mláďátka.

2017/18 kroužek Kamarádi vedly společně Lucie G. a Kristýna H. 

Kroužek Starší Kamarádi byl v roce 2013 sloučen s kroužkem Mláďátka do kroužku Kamarádi. Důvod byl nedostatečné personální zajištění obou kroužků. Vedoucí Lucie Gombitová.