Členové

Mgr. Zuzana Lochmanová, jednatel

Lektor kroužků pro děti (Cvíčo od 1 roku, TahssZ, Zumba a posilko, Vendelín...)

Akce pro veřejnost (Burza dospělého oblečení, Drakiáda, Bojovka...)

cerna.zuza@seznam.cz

Ocenění Křesadlo (za rok 2020) za dobrovolnickou činnost ve spolku Kamarádi. 

Lucie Gombitová 

tel.: +420 737 762 475

l.gombitova@seznam.cz 

Lektor kroužků (Vendelín, Magic the Gathering, Pokémon, Mláďátka, Dílničky)

Akce pro veřejnost (Bojovka, Burza pro dospělé, stánky, Celé Česko čte dětem…)

organizace akcí, kroužků, internetových stránek a Facebooku, sponzorů.

Byla jsem také dobrovolnice v organizaci Dobrovolnické centrum Kladno přidělena do Dětského domova Stochov do roku 2017, než byl přesunut na Kladno.

Ve spolku jsem již od roku 2007, kdy jsem začínala jako vedoucí kroužku Kamarádi, postupně jsem začala pořádat akce pro veřejnost. V roce 2014 jsem byla zvolena zástupkyní jednatelky.

Ocenění Křesadlo (za rok 2013 a 2014) za dobrovolnickou činnost ve spolku Kamarádi.

Osvědčení - 3D TISK A MODELOVÁNÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY (MINI+), Průša

Lucie Hořejší - revizorka spolku

Šikovné ručičky, Maškraní Ples pro děti aj.

Ocenění Křesadlo (za rok 2021) za dobrovolnickou činnost ve spolku Kamarádi.  Martina Prošková

Lektor kroužků Vendelín a Pohybovky

Akce pro veřejnost - pohádkový les, Noc s Andersenem, Den vědy...

Do spolku se připojila v roce 2022.

Mgr. Kristýna Hejzlarová (Štáfková)

Lektor kroužku Kamarádi

Akce pro veřejnost - Čertovský (mikulášský) rej aj.

Zkušenosti jako dobrovolník v DC Kladno (Programy Senior, Dětský úsměv, Pět P), Oblastní charita Hradec Králové (doučování v azylovém domě), Střela-Sdružení pro letní a táborovou činnost Buštěhrad z.s. (praktikant, oddílová vedoucí, táborová vedoucí), spolek Čelechovice v Čechách (pomoc při akcích pro veřejnost).

Ocenění Křesadlo (za rok 2013 a 2014) za dobrovolnickou činnost ve spolku Kamarádi a DC Kladno. Momentálně studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, Český jazyk - Dějepis. Od sedmi let jsem navštěvovala kroužek Kamarádi, v 15 letech jsem se stala praktikantkou na kroužcích a začala vypomáhat na akcích pro veřejnost, od 18 let jsem se stala vedoucí kroužku Kamarádi, členkou spolku a začala jsem organizovat některé akce pro veřejnost.

Bc. Dominika Balounová - hospodářka spolku

Akce pro veřejnost

Marie Fuksová - hlavní revizorka spolku

Pomáhá na Maškarním plese a Pohádkovém lese....

Je ve spolku již mnoho let.

Mgr. Štěpánka Rumlová (Filipová)- revizorka spolku

Akce pro veřejnost - Pohádkový les, Betlém

Ing. Sylva Filipová

Akce pro veřejnost (např. Pohádkový les)

Komunikace s MÚ Stochov
Naši členové se podílí na všech akcích pro veřejnost.

A pak pomocníci přátelé v průběhu let:

Ing. Roman Foršt - Mikuláš, spolupráce na akcích a táborech

Marcela Syberová - lektor

Mikuláš Jakovec - lektor

Markéta Mašterová

Luděk Macoun - lektor

Monika Malcová - Akce pro veřejnost (Živý Betlém, pohádkový les)

Mgr. Robert Filip - Akce pro veřejnost (hlavně pohádkový les)

Ing. Luboš Fleischmann, Ph. D. - spolupráce na akcích a táborech

Marek Maštera  - Akce pro veřejnost, býval praktikantem u Mlaďat.

Irena Samková

Petra Kvasničková - Akce pro veřejnost (pohádkový les), malování na obličej

Bc. Romana Slámová - Akce pro veřejnost – Betlém, Táborový pobyt

DiS. Petra Vojnová - Burza dětského oblečení

Mgr. Václava Pochmanová - Malování na boličej

Jirka Štraub st. - Akce pro veřejnost (Maškarní ples, Živý Betlém), Letní táborový pobyt

Mudr. Markéta Voborská - Akce pro veřejnost (Živý Betlém, pohádkový les)

Týna Pinkasová - Akce pro veřejnost

Jirka Štraub ml.


a mnoho dalších.