Cvíčo pro rodiče s dětmi od 1 roku

Název: Cvíčo pro rodiče s dětmi od 1 roku

Den: úterý

Čas: 9:30 - 10:00 hodin

Kapacita: volná místa, nabíráme během celého roku

Věk: od 1 roku

Cena: permamentka 900 Kč (9+1 zdarma);
bez permanentky 100 Kč/dítě

Vedoucí: Zuzana Lochmanová

Praktikant:

Kontakt: 

Kde: klubovna Kamarádů, Mírové nám. 262, Stochov

Popis: Všestranné cvičení pro děti od 1 roku. Zaměřujeme se na rozvoj hrubé motoriky a správný psychomotorický vývoj. Ke cvičení využíváme různé pomůcky a hry, které podpoří nejen fyziologický vývoj dítěte, ale rozvinou ho i v jiných oblastech například ve smyslovém vnímání. 

Fb skupina kroužku: zde

Historie:

Kroužek byl založen v roce 2022 pod vedením Zuzana Lochmanové.