Oslí stezka Via

16.08.2023


Název: Oslí stezka

"Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Místo, kde žijeme."  

Pořadatel: Kamarádi, spolek

Počet akcí: 1

Den: v týdnu

Termín:

16. 8.2023, 10:00 hod. - Děti navštíví seniory v DPS a společně budou tvořit svícínky a svíčky

Věk: 6 - 15

Cena: cena za oběd

Organizátor: Lucie Gombitová, Zuzana Lochmanová

Kontakt: kamaradi.spolek@seznam.cz

Kde: Svárov

Popis: Děti si užijí animační den u oslíků. Budeme je hřebelcovat, vodit a projdeme se na nich lesem.