Notičky pro školkáčky

Název: Notičky

Den: čtvrtek

První schůzka: 5. 9. 2024

Čas: 16:00 - 17:00 hodin

Věk: 3 - 5 let

Fcb skupina: zde

Cena: 2 500 Kč/pololetí

Vedoucí: Klára Konopková, Simona Buková

Praktikant:

Kontakt: kamaradi.spolek@seznam.cz

Kde: tělocvična Kamarádů, Mírové nám. 262, Stochov

Popis: S dětmi budeme hrát na hudební nástroje a seznamovat se s nimi, procvičovat rytmus, učit se říkanky a písničky, tančit a mnoho dalšího.

Historie:

V září 2024 kroužek otevřela Klára Konopková a Simona Buková.