Hospodář - Bc. Dominika Balounová

01.01.2013


Hospodář – kontroluje, zda hospodaření spolku je v souladu s rozhodnutími orgánů a se zákony, které hospodaření spolku jakýmkoliv způsobem upravují. Pokud tomu tak není, je povinen upozornit statutární orgán spolku a dohlédnout na nápravu.