Stochovská akademie třetího věku

05.10.2021

"Nikdy není pozdě začít se vzdělávat!"

Lucie Gombitová členka spolku Kamarádi, zástupce Sportovní a kulturní komise, se podílí již od začátku na tomto zajímavém projektu. Je v realizačním týmu a spolupracuje s dalšími účastníky. Jsme hrdí na možnost zapojení se do tohoto projektu. Děkujeme paní Chocholové za myšlenku akademie a paní Mazuchové, že se do toho pustila a na Stochově založila Stochovskou akademii třetího věku. 

Webové stránky: zde

Historie:

Tento projekt Stochovská akademie třetího věku organizovaný ZŠ, MŠ, ZUŠ Stochov v čele s Mgr. Lenkou Mazuchovou; podporované městem Stochov; Kamarádi, spolek - Lucie Gombitová; MAS Svatováclavsko z. s.; Mgr. Chocholovou (člen zastupitelstva); Sportovní a kulturní komisí; Komisí pro seniory a mládež Stochov běží již od roku 2021.

První přednáška této akademie proběhla v úterý 5. října 2021. Sešlo se zde 26 účastníků. Každý dostal malý dáreček v podobě tužky a občerstvení od MAS Svatováclavsko, z. s., a 19. října dostali také školní index. Téma první přednášky bylo Lány a okolí ve světle jmen místních a pomístních, lektor PaedDr. Václav Vodvářka. Účastníci se také domluvili na komentované procházce po lánské zámecké zahradě. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí a těšíme se na další. Na druhé přednášce nás čeká Jak známe Stochov a co o něm (ne)víme? Lektor Mgr. Čestmír Zima.