Jednatel - Mgr. Zuzana Lochmanová

01.01.2013


Jednatel řídí práci představenstva, reprezentuje spolek a jedná jeho jménem. Jeho jménem uzavírá smlouvy a předkládá výroční zprávu valné hromadě.