MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s.

21.05.2023

Název: MAS SVATOVÁCLAVSKO, z. s.

Právní forma: zapsaný spolek

Statutární zástupce: Ing. Roman Foršt, předseda Výkonného výboru MAS

Kontakt:   +420 603 489 888, info@massvatovaclavsko.cz

Web: zde 

Adresa: Jaroslava Šípka 486, 273 03 Stochov

Popis organizace: Účel - podpora udržitelnosti rozvoje v územní působnosti spolku ve prospěch místního partnerství města a obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících v území, prostřednictvím vlastní činnosti a realizace rozvojových koncepcí a strategií.

Popis spolupráce: Od založení MAS SVATOVÁCLAVSKA, z. s. jsme jeho členy a platíme členské poplatky. Přes tuto organizaci jsme získali dotaci z EU na podporu příměstských táborů po tři roky. 2019 - 2021.

Od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025 realizuje MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s. na svém území projekt s názvem Rozvoj komunitní práce v MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s., který je financovaný z Operačního programu Zaměstnanost+ "Rozvoj komunitní práce v MAS SVATOVÁCLAVSKO 2021+" dej reg. č. CZ.03.02.01/00/22_008/0000053. 

Cílem projektu je kontinuální a cílené vytváření místní komunity, ve které budou uspokojeny potřeby a řešeny problémy všech věkových a sociálních skupin obyvatel obcí Kačice, Kamenné Žehrovice, Lány, Stochov a Tuchlovice. Prostřednictvím poskytování podpory a budování dobrých vztahů v místní společnosti bude přirozeně posílena bezpečnost jednotlivců i komunity a vytvořena podpůrná síť pro prevenci a řešení problémů jednotlivců i komunity a k posílení tzv. komunitní práce a služeb. Prostřednictvím tzv. komunitních venkovských táborů budou ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu zajištěny podmínky pro výkon práce během roku i v průběhu letních prázdnin.

Od roku 2022 spolupracujeme společně i s dalšími osobami na projektu Stochovská akademie třetího věku.