Zástupce jednatele - Lucie Gombitová

01.01.2013


Zástupce jednatele zastupuje předsedu spolku v případě, že předseda není přítomen, nebo nemůže vykonávat svou funkci. Reprezentuje spolek a jedná jeho jménem. Jeho jménem uzavírá smlouvy a předkládá finanční zprávu VH.