HIPOstředisko Falco

17.05.2023

Pořádali jsme sbírku na Donio pro Hipostředisko Falco, na sbírce se vybralo 120 650 Kč. 

Spolupracujeme s Hipo střediskem v rámci příměstských táborů a kroužků, kdy navštívíme středisko a seznámíme děti s koňmi, prací kolem koní aj. Dále využíváme dalších služeb jako je Psychoterapie, kde se snažíme přivést klienty, kteří tuto službu uvítají a zlepší si tak kvalitu svého života.

,,Člověk na koni je na tom duševně a psychicky lépe než člověk na zemi."

– John Steinbeck,

Pomozte nám opravit stáje, aby koníkům nepršelo do jejich domova. Podpořit nás můžete na sbírce pořádané na portálu Donio.

Majitelka Monika Wimmerová v roce 1998 založila občanské sdružení HSO Falco, které začalo svoji činnost na Sletišti Kladno. ,,Byla jsem předsedou tohoto sdružení. V roce 2003 jsme začali budovat nové středisko v areálu Vaňkovky ČMD, které nám poskytlo část svých pozemků."

V roce 2022 bylo sdružení zrušeno, kvůli komplikacím s pozemky - byl zde plán na nové výstavby domů. K tomuto záměru nakonec nedošlo. Tímto jsme obnovili činnost jako Hipostředisko Falco.

Mám dvacetidevítiletou praxi a pracuji na rehabilitačním oddělení Nemocnice Kladno. 

Webové stránky střediska naleznete zde.

Služby

Hipoterapie

Tato služba je plně obsazena, klienty po telefonické domluvě dáváme do pořadníku.

Vstupní vyšetření - anamnéza - zdarma

Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda využívající jako léčebný prostředek koně v kroku, který má speciální přípravu. Využívá se pohybu hřbetu, který je střídavý, rytmický, ve třech rovinách a cyklicky se opakuje. Využívá se multisenzorické aferentní stimulace, které ovlivňují motoriku klienta a aktivuje CNS. Výsledek je facilitace reparačních procesů na úrovni neurofyziologické, psychomotorické a sociální. Využívá se různých poloh, dle motorického vývoje klienta. Hipoterapii provádí fyzioterapeut s certifikovaným kurzem.

Psychoterapie pomocí koní

Vstupní pohovor s naší psycholožkou (zdarma)

zvolení dalšího postupu

Tato terapeutická metoda využívá k léčení interakci mezi člověkem a koněm. Účinky terapie jsou založeny na způsobu, jakým koně reagují na lidské chování a emoce. Koně jsou velmi vnímaví a dokážou zrcadlit lidské emoce i chování, nehodnotí, vždy jsou autentičtí, přítomní tady a teď a poskytují okamžitou zpětnou vazbu i emocionální podporu.

Každé setkání probíhá individuálně dle potřeb klienta, jedná se vždy o práci s koněm ze země (čištění, péče o koně, vodění, úkoly zaměřené na relaxaci, snižování napětí, na spolupráci a komunikaci, práci s vlastními hranicemi, vnímání osobního prostoru a vlastní energie, neverbální projevy, techniky pro osobní rozvoj).

Výcvik paradrezurních jezdců

Trénink a příprava na paradrezurní soutěže s vlastním koněm jezdce.

Ukázky hipoterapie

Pořádáme ukázky hipoterapie pro studenty

Aktivity pomocí koní

Koně svou povahou, trpělivostí pomáhají dětem.

- děti se zrakovým handicapem

- děti s Downovým syndromem

Záchrana opuštěných zvířat

za ty roky poskytlo naše středisko útočiště několika psům a koček. Všechna zvířata u nás dožila až do konce svých dnů. V současné době máme 3 kočičky a jednoho pejska.