Dětské centrum Kladno, detašované pracoviště Stochov

29.03.2023

Již spoustu let poskytujeme naše služby (kroužky, akce) dětem z dětského domova a dětem ze ZDVOP zdarma. Mohou také zdarma využít naše prostory v klubovně. Děti s vychovatelkami chodí do naší klubovny při nepříznivém počasí. Děti také navštěvují naše kroužky.