Revizní komise

01.01.2013

Marie Fuksová - hlavní revizorka spolku; Lucie Hořejší - revizorka spolku; Mgr. Kristýna Hejzlarová - revizorka spolku

Revizní komise – členové revizní komise nejsou členy představenstva, kontrolují hospodaření představenstva spolku. Revizní komise je volena na období jednoho roku valnou hromadou.