Turistický kroužek - od roku 2013 zrušen

 

Letos (2012) v nové formě!

Turistický kroužek již nebude každý čtvrtek jako vloni, ale jen jednou měsíčně. Každý měsíc pojedeme s dětmi na výlet.

Na každý výlet bude vyvěšen leták na dveřích klubovny a na internetových stránkách Kamarádů. Cena bude individuální.

Počet dětí: minimálně 5 dětí na výlet, maximálně 15 dětí.

Vždy mohou jet s námi i rodiče.

 

Bližší informace na tel. č. 737 577 046 nebo na cerna.zuza@seznam.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Turisticko-ekologický kroužek (2010) se proměnil v Turistický kroužek (2011).
 
 
 
Stejně jako v ostatní kroužcích, se i na turistickém kroužku snažíme s dětmi co nejlépe využít volný čas. Pokud to počasí dovoluje, snažíme se být co nejvíce venku - chodíme na procházky, hledáme poklady, či hrajeme hry v přírodě. Za špatného počasí se scházíme v klubovně, kde také hrajeme hry nebo vyrábíme. Snažíme se pro děti vymyslet co nejpestřejší program.
 
 
 
Pro rok 2011 máme celoroční hru s názvem Přírodo, nezlob se.
 
Na začátku školního roku jsme s dětmi vyrobili herní plán podobny Člověče, nezlob se. Děti se rozdělily na dvě skupiny a každou schůzku luští křížovku, sudoku, osmisměrku či jinou hádanku, kterou jim nachystá vedoucí kroužku Zuzka. Ta skupina, která vyhraje, postupuje na herním plánu o tolik políček, kolik ještě před začátkem luštění dětem sdělí.
 
 
Co se tyče výletů, snaží se také vymyslet pestrý program, minimálně dvakrát do roka spíme v klubovně.
 
 
V kroužku jsou stále volná místa pro další děti, takže pokud by měl někdo zájem, scházíme se každý čtvrtek od 16:00 v klubovně Kamarádu, nezávaznou návštěvu uvítám.    Zuzka
 
  
Zuzana Černá
      tel.     737 577 046
      email     cerna.zuza@seznam.cz