Lízátka pro Onko

Tak jdeme na to celkem se vybralo 4 045 Ks lízátek a to díky všem co sdíleli, přispěli a donesli  

 

Chci poděkovat také paní Martina Štiková že uspořádala sbírku na Střední škole služeb a řemesel Stochov - vybrala 1 422 ks lízátek a také ZŠ STOCHOV kde se vybralo krásných 1 052 ks lízátek, ZŠ Chýně.