Členové spolku

 

Mgr. Zuzana Lochmanová

- jednatelka spolku

Akce pro veřejnost (Burza dospělého oblečení, Zumba, Matematika Hejného...)

cerna.zuza@seznam.cz

 

 

 

Lucie Gombitová - zástupkyně jednatelky spolku

tel.: +420 737 762 475

Vedoucí Starších Kamarádů, Vendelín, Magic the Gathering

Akce pro veřejnost (Bojovka, Burza pro dospělé, stánky, Celé Česko čte dětem…)

organizace akcí, kroužků, internetových stránek a facebooku, sponzorů.

l.gombitova@seznam.cz

 

Jsem také dobrovolnice Dobrovolnického centra Kladno přidělena do Dětského domova Stochov do roku 2017 než byl přesunut na Kladno.

Ve spolku jsme již od roku 2007, kdy jsem začínala jako vedoucí kroužku Kamarádi, postupně jsem začala pořádat akce pro veřejnost. V roce 2014 jsem byla zvolena zástupkyní jednatelky.

Ocenění Křesadlo (za rok 2013 a 2014) za dobrovolnickou činnost ve spolku Kamarádi.

 

bc. Dominika Balounová - hospodářka spolku

Akce pro veřejnost

 

Marie Fuksová - hlavní revizorka spolku

Pomáhá na Maškarním plese a Pohádkovém lese....

 

Lucie Hořejší - revizornka spolku

Šikovné ručičky, Maškraní Ples pro děti aj.

 

bc. Štěpánka FIlipová - revizornka spolku

Akce pro veřejnost - Pohádkový les

 

bc. Petra Štěpánková Nováková

Vedení sportovního kroužku, Maškarní ples, Burza dětského oblečení...

 

Ing. Sylva Filipová

Akce pro veřejnost (hlavně pohádkový les)

Novinové články

Komunikace s MÚ Stochov

 

 

Kristýna Hejzlarová (Štáfková)

Vedoucí kroužku Kamarádi

Akce pro veřejnost - Čertovský (mikulášský) rej aj.

Zkušenosti jako dobrovolník v DC Kladno (Programy Senior, Dětský úsměv, Pět P), Oblastní charita Hradec Králové (doučování v azylovém domě), Střela-Sdružení pro letní a táborovou činnost Buštěhrad z.s. (praktikant, oddílová vedoucí, táborová vedoucí), spolek Čelechovice v Čechách (pomoc při akcích pro veřejnost).

Ocenění Křesadlo (za rok 2013 a 2014) za dobrovolnickou činnost ve spolku Kamarádi a DC Kladno.
Momentálně studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, obor Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, Český jazyk - Dějepis.
 
Od sedmi let jsem navštěvovala kroužek Kamarádi, v 15 letech jsem se stala praktikantkou na kroužcích a začala vypomáhat na akcích pro veřejnost, od 18 let jsem se stala vedoucí kroužku Kamarádi, členkou spolku a začala jsem organizovat některé akce pro veřejnost.
 

 

 

Markéta Mašterová

Akce pro veřejnost

 

 

Barbora Slámová

Kroužek kamarádi, akce pro veřejnost

 

 

Naši členové se podílí na všech akcích pro Veřejnost.

 

 

A pak pomocníci  přátelé:

Monika MALCOVÁ - Akce pro veřejnost (Živý Betlém, pohádkový les)

Mgr. Robert FILIP - Akce pro veřejnost (hlavně pohádkový les)

Marek MAŠTERA  - Akce pro veřejnost, býval praktikantem u Mlaďat.

Michal ŠPÁŇA

Irena SAMKOVÁ

Iveta Vondráková - Ace pro veřejnost - Pexesiáda, Bývala vedoucí Mláďat.

Petra KVASNIČKOVÁ - Akce pro veřejnost (pohádkový les), malování na obličej

bc. Romana SLÁMOVÁ - Akce pro veřejnost – Betlém, Táborový pobyt

DiS. Petra VOJNOVÁ - Burza dětského oblečení

Mgr. Václava POCHMANOVÁ - Malování na boličej

Jirka ŠTRAUB st. - Akce pro veřejnost (Maškarní ples, Živý Betlém), Letní táborový pobyt

Mudr. Markéta VOBORSKÁ - Akce pro veřejnost (Živý Betlém, pohádkový les)

Týna Hyhlíkková - Akce pro veřejnost

Karla Špáňová

a mnoho dalších.