Příměstský tábor

 

2019 - 2021

 

Přihlášení na Kamarádské příměstské tábory:


Prosím stáhněte si veškeré dokumenty a vyplňte online přihlášku viz níže.

Jakékoliv dotazy směřujte na naše vedoucí.

 

 
Papíry dodejte do konce dubna, platbu do konce května. Pokud nezaplatíte do určenoho termínu, budeme nabírat náhradníky.

 

Monitorovací list podpořené osoby (verze 6).docx (351,8 kB)
Potvrzení o vazbě na trh práce (oba rodiče).doc (223,5 kB)
Průvodní dopis rodičům 2020.docx (196871)
Příhláška 2020.docx (101359) 

vzor_prohlášení_rodičů_-_bezinfekčnost.doc (46080)

Doložit zdravotní způdobilost od doktora s datem 2020

 

- v přihlášce 2020 opraven datum přihlášky z 2019 na 2020, kdo má již vytištěno přepište to ručně, děkuji.

 

Rodiče, kteří byli již v lonském roce přihlášeni, nemusí vyplňovat Monitorovací list.

Pokud jste stále ve stejném pracovním poměru oba dva bude nám stačit čestné prohlášení.

 

Informace pro rodiče - hygienické opatření v době corana 19 

Kamarádské příměstské tábory.docx (195190)

 

 

POZOR!!

 

Přihlášku a ostatní dokumenty rodiče odevzdají do konce dubna.

Platba je do konce května.

Dítě je přijato na 100 % v případě odevzdání všech dokumentů a platby na účet. Jinak od 1. června bereme náhradníky.

Pěkný den a těšíme se na Vaše děti.

 

Táborový team

Příměstské tábory 2019

 

 1. Letem světem se zvířaty

29. 07. – 02. 08. 2019, děti od 5 – 12 let.

Přihlášení zde: Petra_Stepankova@seznam.cz

Cena za tábor je 1 400 Kč/dítě. Platbu za tábor zašlete do 31. května 2019, do poznámky
napište – jméno dítěte a číslo příměstského tábora. Číslo účtu je 389 735 389/0800.

 

PRVNÍ TURNUS je obsazený, děkujeme za veliký zájem a omlouváme se všem, na které se nedostalo.

 

 1. Cesta za pirátským zlatem (sportovně-kreativní)

12. 08. – 16. 08. 2019, děti od 7 – 12 let.

Přihlášení zde: l.gombitova@seznam.cz

 

 1. Detektivové v akci (sportovně-kreativní)

19. 08. – 23. 08. 2019, děti od 7 – 15 let.

Přihlášení zde: l.gombitova@seznam.cz

 

Cena za tábor II. a III. je 1 200 Kč/dítě. Platbu za tábor zašlete do 31. května 2019, do poznámky napište – jméno dítěte a číslo příměstského tábora. Číslo účtu je 389 735 389/0800.

 

Děti se mohou přihlásit na více turnusů. Na prvním místě uveďte termín, o který máte největší zájem, u dalších budou děti uvedeni jako náhradníci. Zda budou přijati i na další termín se dozvíte do 30. dubna 2019.

 

Každý den program 09:00 – 17:00 hodin. Možnost přivést děti od 07:00 hodin.

(Změna vyhrazena dle programu.)

 

Smlouva o účasti dítěte na táboře je uzavírána kvůli poskytnuté dotaci na příměstské tábory. Tuto smlouvu je nutno doložit poskytovateli dotace.

 

Turnus I. Na I. turnusu budeme hodně cestovat za zvířaty, vyrábět a hrát hry.

 

Turnusy II. a III. mají podobný program. Tábory jsou zaměřeny na určité téma, kolem kterého se točí děj i hry. Dopoledne je plánované vyrábění (vyrobíme si trička, odznaky, keramiku, dřevěné výseky aj.) a odpoledne sportovní aktivity (míčové hry – fotbal, basketbal, kriket, olympiáda aj.) procházky, hry, opékání buřtů. Také nás čeká výlet do Tobogy.

(Změna vyhrazena dle programu.)

 

Oběd je v ceně a pitný režim v klubovně také (čaj, voda, šťáva). Doporučuji dětem dát flašku, budeme chodit ven. Dočepovat pití si budou moci v klubovně kdykoliv. Svačinu s sebou - lednice je k dispozici.

 

Storno podmínky: Pokud stornujete místo od května do srpna a nenajdete vy nebo spolek náhradu, bude Vám účetován 20 % storno poplatek.

 

V případě, že Vaše dítě vezmeme i na jiný turnus, tak na přihlášce zaškrtněnte oba turnusy či vyplňtě 2x. Ostatní dokumenty již podruhé nevyplňujete.

 

Během letních prázdnin pořádáme pro děti příměstský tábor, který je určen dětem od pěti do deseti let. Na minulých táborech jsme polečně jsme zachraňovali např. Bílou paní, kouzelnici Evelínku, cestovatele, který zabloudil v čase, pomáhali jsme Petru Panovi a spoustu dalších dobroudružství na nás ještě čeká. V letošním roce (2018) se setkáme již po šesté a jako každý rok nás čeká pět dní plných výletů, her, soutěží a spoustu zábavy s kamarády. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

První ročník Příměstského tábora jsme začli v roce 2013, pět krásných dní plné her a výletů.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Tábor se koná každý rok - sledujte letáčky, fcb či naše stránky.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravidla Příměstského tábora
 
Seznam věcí na tábor:
 • sportovní oblečení přizpůsobené počasí (které se může ušpinit)
 • obuv - botasky nebo tenisky (pohodlná obuv)
 • svačinku (dle potřeby), pití, pláštěnku, čepici proti 
 • slunci, dobrou náladu (v případě 
 • koupání bude dětem předchozí den tábora sděleno, ať si 
 • vezmou plavky a ručník)
 • léky - pokud dítě nějaké užívá
 • náhradní oblečení (u menších dětí)
 • děti od 10ti let průkaz s fotografií na slevu jízdného
 
ŘÁD PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
 
1. Rodič přivede své dítě ráno (pondělí,středa,čtvrtek,pátek do 8 hodin a úterý do 7 hodin) do klubovny Kamarádů, kde jej převezmou příslušní zodpovědní vedoucí. Dítě bude zdravé.
2. Dítě bude mít od rodičů sebou zajištěnou stravu a pití
3. Obsahem každodenního programu budou programy v nejrůznější formě, od výletů 
do blízkého i vzdáleného okolí, přes sportovní, zábavné, naučné hry po vyrábění.
4. Účastník se obléká dle počasí a charakteru tábora. Do uzavřených bot si vždy 
vezme ponožky. Sandály bez pásky, tzv. nazouváky, nejsou povoleny.
5. Účastník chodí pouze na vyhrazené WC. Po použití WC si umyje ruce mýdlem.
6. Je přísně zakázáno na táboře kouřit, pít alkohol nebo používat návykové látky.
7. Za nedovolené chování je účastník nucen splnit trest – nejčastěji kondiční cvičení.
8. V 17 hodin si rodiče děti v klubovně Kamarádů vyzvednou, pokud není dohodnuto jinak.
9. Dítě dodržuje pravidla slušného chování a poslouchá pokyny vedoucích.
10. Dítě neničí vybavení klubovny ani jiný cizí majetek, v případě škody jsou rodiče povinni vzniklou škodu uhradit nebo napravit.
 
 
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
1. O zdraví táborníků se stará ustanovený zdravotník, kterému dítě 
nahlásí sebemenší úraz.
2. Rodiče nepošlou na žádný z jednotlivých dnů příměstského tábora dítě, které 
nebude zdravé, nebo bude jevit známky infekčního onemocnění, nebo které bylo v 
posledních třech dnech v kontaktu s osobou nakaženou infekční nemocí.
3. Dítě se bude řídit pokyny vedoucích.
4. Dítě dodržuje pravidla stanovená na začátku tábora. 
5. Bez souhlasu vedoucích nesmí nikdo opustit skupinu.
6. Bez svolení vedoucích je zakázána jakákoli manipulace se zápalkami a ohněm. 
7. Dítě nebude mít u sebe předměty vyšší hodnoty (mobil, cennosti). Pokud je přesto 
přinese, vedoucí nenesou za jejich ztrátu či poškození žádnou odpovědnost.
8. Při závažném porušení táborového řádu může být dítě z tábora vyloučeno a bude předáno 
rodičům bez nároku na vrácení peněz.
9. Dítě bude fotografováno v rámci činnosti, fotografie budou archivovány a je 
možné jejich použití při prezentaci a propagaci akce a činnosti sdružení např. v 
kronikách, tisku, na internetu apod. 
 

UPOZORNĚNÍ: děti nemůžeme pojistit proti úrazům a ztrátám. Pokud nejsou v současné době již pojištěny, doporučujeme uzavřít pojistku na dobu tábora. Pokud vaše dítě užívá některé léky, sdělte nám to první den při předání dítěte.

V případě závažného porušení táborového řádu bude dítě z tábora vyloučeno.
 
STORNO POPLATEK:
Dítě je možné ze závažných důvodů z tábora odhlásit. Je však nutné počítat s tím, že již nyní vznikají náklady související se zajištěním a přípravou 
tábora. Proto bude část již zaplacené ceny (zálohy) stržena  formou tzv. storno poplatku, který činí 500,- Kč.