Stezka za legendy a mýty

 

Na příští rok plánujeme novou stezku, a to Stezku za legendy a mýty Stochova. Doufáme, že budeme mít úspěch a dalším ročníkem rozšíříme legendy na blízké i vzdálené okolí.

 

Stezka bude tvořena z míst, kde se podle legend a mýtů udál nějaký příběh. Na každém takovém to místě se setkáte s příslušníkem z té doby a dozvíte se, to co jste možná nevěděli.

 

Budeme se na Vás těšit.